Parkas

Vėjo elektrinių parke elektros energiją gamina 15 Vokietijos įmonės „Enercon GmbH“ pagamintų „E-70“ modelio vėjo elektrinių, kurių kiekvienos instaliuota galia siekia 2 MW. 

Pirmoji parko vėjo elektrinė į Lietuvos energetikos sistemos 110 kV perdavimo tinklo atkarpą Palanga – Šventoji buvo įjungta 2006 m. spalio 11 d. per 110/20 kV transformatorinę pastotę „Vėjas-1“ Kiauleikių kaime. Kitos elektrinės įjungtos palaipsniui iki 2007 m. vasario 15 d. 

 Techniniai parko vėjo elektrinių duomenys:

Vėjo turbinos tipas „Enercon E-70“
Instaliuota galia 2000 kW
Sparnuočių diametras 71 m
Sparnuočių sukimosi kryptis pagal laikrodžio rodyklę
Sparnuočių skaičius 3
Bokšto aukštis 85,4 m
Vėjo jėgainės aukštis 120,5 m
Bokšto diametras 2,0 – 3,9 m

Komentavimo galimybė išjungta.